• nhân viên văn phòng
  • nhà máy l

Hải Oath Trading Co, Ltd là một công ty thương mại ở nước ngoài tích hợp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Phù hợp với triết lý kinh doanh xuất sắc và nguyên lý dịch vụ phục vụ người tiêu dùng hết lòng, chúng tôi cung cấp cho người tiêu dùng hàng gia dụng tiếp thị chi phí thấp ...

Việc sơn We Do

chúng ta làm gì