• เจ้าหน้าที่
  • โรงงานลิตร

Hai สาบานเทรดดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท การค้าในต่างประเทศที่บูรณาการการผลิตการขายและการบริการ

สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของความเป็นเลิศและทฤษฎีการบริการของการให้บริการผู้บริโภคบริสุทธิ์ใจเราให้ผู้บริโภคมีต้นทุนต่ำสินค้าการตลาดที่ใช้ในครัวเรือน ...

งานจิตรกรรมที่เราทำ

เราทำอะไร